Kurkuria menų mokykla

 
Fotografijų serija menų mokyklos internetiniam puslapiui http://kurkuria.lt/.

Fotografai:

Mantas Zinkevičius

Augustinas Balaišis

 

Kurkuria menų mokykla